Telefonnummer - tfnr.se

Nummerupplysning genom hitta.se:

Nummerupplysning genom eniro.se:

Se även lista på riktnummer.

Här har vi aldrig störande reklam, popups eller seg laddning.

 


Telefonens historia

Alexander Graham Bell var länge den som tillskrevs ha uppfunnit telefonen. Det eftersom han år 1876 tog patent på denna uppfinning. Dock har man under senare år förstått att det var en annan person som stod bakom denna uppfinning. År 2002 så slog kongressen i USA fast att telefonens uppfinnare egentligen var Antonio Meucci. 

Dock var det många som ungefär samtidigt försökte uppfinna telefonen. Bland annat så föreläste den tyske uppfinnaren Johann Philipp Reis (1834-74) om sitt konstgjorda öra 1861: ”Das Telefonieren durch galvanischen Strom”. Att telefonera med hjälp av ström kan låta lite vanskligt och om denna metod hade slagit igenom hade elektriker i Åhus fått agera telereparatörer utöver att vara just elektriker. 

Antonio Meucci, från Italien var först ut att söka patent, 1871, men han hade inte råd att fullfölja ansökan. Andra som försökte var dessa:

Innocenzo Manzetti (1826-77), Elisha Gray (1835-1901), Alexander Graham Bell (1847-1922), Emile Berliner (1851-1929) och Thomas A Edison (1847-1931).

De första telefonerna

De allra första telefonerna var bara i ett par delar. De bestod av ett hölje i trä, där i fanns en magnet, en spole av koppartråd och ett membran av järn. Apparaterna såldes och användes parvis, man fick själv ordna med telefontråd mellan dem.

Det första telefonnätet öppnades av Bellbolaget, det i Stockholm 1880. I början kopplades samtalen manuellt. Ju fler telefoner som kom, desto fler telefonister behövdes. Det gjorde att Lars Magnus Ericsson 1883 konstuerade en automatisk växel. 

Det kom att bildas telefonföreningar över hela Sverige som byggde egna telefonnät. En av de första att skaffa telefon var civilingenjören enrik Tore Cedergren (1853-1909), som även såg en affärsmöjlighet. Han startade 1883 Stockholms Allmänna Telefon AB med visionen ” telefon i varje hushåll i Stockholm”. 

Under 1888 tog Allmänna bolaget över Bellbolaget. Senare, 1889 gick Telegrafverket in som aktör för att länka samman de lokala telefonnäten till ett nät de kallade rikstelefon. De köpte sedan stegvis upp de privata näten i landet och 1918 hade de monopol. Dock kom detta senare att avregleras.

 

Datatekniken flyttar in

Televerket och L M Ericsson satsade under 1970-talet på ett gemensamt bolag. Det för att kunna utveckla datorstyrda elektroniska växlar. 1980 blev AXE-växeln standard för det svenska telefonätet, samt att det även blev en framgångsrik exportprodukt för Ericsson och en grundpelare för den moderna mobiltelefonin i NMT-systemet och senare GSM.

Smarta telefoner

Redan under 1990-talet så lanserades tidiga smartmobiler och under 1997 myntade Ericsson begreppet smartphone. Det kom senare att få större spridning med Apples Iphone, och under 2010-talet har den och Android-baserade enheter bidragit till att smartmobilerna i många länder etablerat sig som den vanligaste mobiltelefontypen.

Denna typ av telefon med sin ständiga tillgång till Internet och stora utbud av specialiserade tillämpningsprogram som till exempelvis appar har förändrat datorindustrin, konsumtionsvanor och utbudet av samhällstjänster.

Idag går det utmärkt att använda telefonen för att surfa in på sidor som till exempelvis Timecenter.se och det går även att använda den för att boka flyttfirma i Uppsala. Ja, man kan göra det mesta med en telefon som är smart. 

I hemmet är det istället IP-telefonin som tagit över från kopparnätet och den stora skillnaden mellan de två är att du måste ha tillgång till internet, och du måste ha elektricitet för att en IP-telefon ska fungera. Det har gjort att fler än en person har fått ringa en elektriker i Uddevalla via sin mobil för att få den "vanliga" telefonen att fungera som den ska.